sexta-feira, 24 de novembro de 2017

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ประเทศที่สวยงาม Yindī t̂xnrạb s̄ū̀ pratheṣ̄thịy pratheṣ̄ thī̀ s̄wyngāmยินดีต้อนรับพี่น้องของประเทศไทย
เราดีใจที่มีคุณในบล็อกของเรากระจายข่าวดีเรื่องพระกิตติคุณ
คุณมีเพื่อนชาวฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่ Fr François Glory
พระเจ้าอวยพรคุณ
Fr. Antonio Rodrigues
Yindī t̂xnrạb phī̀n̂xng k̄hxng pratheṣ̄thịy
reā dīcı thī̀ mī khuṇ nı bl̆xk k̄hxng reā kracāy k̄h̀āwdī reụ̄̀xng phra kittikhuṇ
khuṇ mī pheụ̄̀xn chāw f̄rạ̀ngṣ̄es̄ thī̀ yìng h̄ıỵ̀ Fr François Glory
phracêā xwyphr khuṇ
Fr. Antonio Rodrigues


Nenhum comentário:

Postar um comentário